Дом на култура „МИРКА ГИНОВА“ – Демир Капија

Во општина Демир Капија фигурира Дом на културата во чии состав во единица сценско музички самодејности членуваат :

  • Куд Мирка Гинова;
  • Драмскиот театар Мирка Гинова;
  • Народниот оркестар;
  • Тамбурашкиот оркестар;
  • Пеачката група;
  • Балетската група.

Во 1963 година е формирана драмска секција Мирка Гинова која подоцна прераснува во аматерски театар Мирка Гинова кој како таков работи до ден денес.

Културно уметничкото друштво Мирка Гинова работи во рамките на Домот на културата  формирано во 1963 година активно функционира негувајќи ги традиционалните обичаи и македонскиот народен фолклоркој произлегува од овие краеви на Македонија.

Во склоп на општината има и народна библиотека која располага со 2100 книги и брошури.

Skip to content