Skip links
Explore
Drag
Јавни установи

Дом на култура „МИРКА ГИНОВА“

— Кратки информации за домот

Во општина Демир Капија фигурира Дом на културата во чии состав во единица сценско музички самодејности членуваат :

— Куд Мирка Гинова

— Драмскиот театар Мирка Гинова

— Народниот оркестар

— Тамбурашкиот оркестар

— Пеачката група

— Балетската група

Историја

Во 1963 година е формирана драмска секција Мирка Гинова која подоцна прераснува во аматерски театар Мирка Гинова кој како таков работи до ден денес.

Формирање на КУД

Културно уметничкото друштво Мирка Гинова работи во рамките на Домот на културата формирано во 1963 година активно функционира негувајќи ги традиционалните обичаи и македонскиот народен фолклоркој произлегува од овие краеви на Македонија.

Библиотека

Во склоп на општината има и народна библиотека која располага со 2100 книги и брошури.

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content