Skip links
Explore
Drag
За општината

Службен гласник

— службен весник

Овде се издава службениот весник на општина Демир Капија. Во службениот весник ќе може да ги видите сите одлуки и потребни информации за последните случувања во општината

— Службен гласник за 2023 година

Службен Гласник 05 на општина Демир Капија

15.05.2023

Службен Гласник 04 на општина Демир Капија

10.04.2023

Службен Гласник 03 на општина Демир Капија

27.03.2023

Службен Гласник 02 на општина Демир Капија

08.02.2023

Службен Гласник 01 на општина Демир Капија

30.01.2023

— Службен гласник за 2022 година

Службен Гласник 13 на општина Демир Капија

27.12.2022

Службен Гласник 12 на општина Демир Капија

01.12.2022

Службен Гласник 11 на општина Демир Капија

01.11.2022

Службен Гласник 10 на општина Демир Капија

03.10.2022

Службен Гласник 9 на општина Демир Капија

23.08.2022

Службен Гласник 8 на општина Демир Капија

20.07.2022

Службен Гласник 7 на општина Демир Капија

01.07.2022

Службен Гласник 6 на општина Демир Капија

01.06.2022

Службен Гласник 5 на општина Демир Капија

21.04.2022

Службен Гласник 4 на општина Демир Капија

18.04.2022

Службен Гласник 3 на општина Демир Капија

14.03.2022

Службен Гласник 2 на општина Демир Капија

07.03.2022

Службен Гласник 1 на општина Демир Капија

08.02.2022

— Службен гласник за 2021 година

Службен Гласник 13 на општина Демир Капија

29.12.2021

Службен Гласник 12 на општина Демир Капија

02.12.2021

Службен Гласник 11 на општина Демир Капија

17.11.2021

Службен Гласник 10 на општина Демир Капија

27.09.2021

Службен Гласник 9 на општина Демир Капија

20.08.2021

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content