Изградба на трпезарија и помошни простории во детската градинка

Изградба на трпезарија и помошни простории во детската градинка Борис Трајковски во Демир Капија

Општина Демир Капија во соработка со детската градинка Борис Трајковски во Демир Капија пристапија кон доградба и надградба на постоечкиот објект детска градинка во Демир Капија.Градежните работи се во тек а ги изведува градежното претпријатие Гранит. Градежните работи се состојат од изведување на армирано бетонски работи и покривање на објектот. Со овој проект ќе се добие нов простор во приземјето со вкупна површина од 122 метри квадратни наменет за трпезарија  и помошни простории и нов простор на катот со површина од 57 метри квадратни наменет за канцеларии, а воедно и на дел од постоечките простории во детската градинка ќе се изврши преуредување со што ќе се добие поголем простор наменет за кујна и дислокација на тоалетите. Со овој зафат ќе се подобрат условите за работа на децата кои се згрижени во оваа детска установа.

Skip to content