Оглас за вработување на двајца социјални работници или дефектолози во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единици) во општина Демир Капија

Здружението за развој „Хуманост“ во соработка со неговиот партнер КМОП (Грција) има потреба од двајца (2) социјални работници или дефектолози во станбени единици за поддржано живеење за работа со скратено работно време во станбени единици за поддржано живеење во заедницата (мали станбени единици) на лица со интелектуална попреченост во градот Демир Капија, во рамките на проектот финансиран од ЕУ (EuropeAid) „ОАСИС: Поддржување на процесот на преселба на лицата со интелектуална попреченост од институцијата во Демир Капија во станбени единици за поддржано живеење“ во Република Северна Македонија.

Skip to content