ОДОБРЕН Е ПРОЕКТОТ „ЦЕНТАР ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА“ ВО ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

ОДОБРЕН Е ПРОЕКТОТ „ЦЕНТАР ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА“ ВО ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Благодарение на доброволецот Aeron Weaver во соработка со општина Демир Капија деновиве беше одобрен проектот „ЦЕНТАР ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА“ кој ќе се наоѓа во состав на музејот на општина Демир Капија.

Овој проект ќе се состои од опремување на мулимедијален простор кој ќе содржи опрема од LCD TV, DVD со озвучивање, персонален компјутер и столици за посетителите кои ќе писувствуваат на презентациите.

Целта на овој проект е развој  на туризмот во општината со зголемување на свеста за археолошките и природните ресурси преку искористување на центарот за презентација.

Skip to content