Реализирани проекти

Изградба на отворено повеќенаменско игралиште – Финансирано од Агенцијата за млади и спорт

Реконструкција на дел од локален пат од Р103 до с.Клисура во должина од 1,3 км и ширина на коловоз од 3,5 м – финансирано од Буџет на општина Демир Капија со средства од АФПЗРР

Изградба на нов мост на река Бошава со пристапни улици во Демир Капија – Финансирано од Влада на РМ

Реконструкција на дел од регионалниот пат од с.Корешница до с.Бистренци во должина од 1,5 км и ширина на коловоз од 4 м -финансирано од Јавно претпријатие за државни патишта

Реконструкција на улица (обиколница) во Демир Капија – финансирано од буџетот на општина Демир Капија

Изградба на дел од водовод во етно село Клисура – финансирано од Буџет на Општина Демир Капија и Центар за вардарски плански регион

Реконструкција на три улици во Демир Капија – финансирано од Буџет на Општина Демир Капија со средства од заем од светска банка

Модернизација на улично осветлување на Демир Капија и населените места со поставување на ЛЕД светилки – финансирано од буџет на општина Демир Капија

Skip to content