Се одржа третиот состанок со претставници од Стопанската комора на Флорина, Грција од проектот ЦЕНЕТ.

Во просториите на Локалната самоуправа на општина Демир Капија  се одржа третиот работен состанок со партнерите на Демир Капија, Стопанска комора на Флорина, Република Грција од проектот „Центар за едукација и вмрежување во туризмот“ ЦЕНЕТ, од ИПА програмата за прекугранична соработка.

За врeме на состанок се разговараше со претседателот  на Стопанската комора на Флорина Сапалидис Савас  за тековните работи  и досегашните постигнувања во проектот ЦЕНЕТ. Исто така се водеше разговор и за активностите кои што треба да се спроведат од страна на Стопанската комора на Флорина.

Skip to content