Тековни проекти

Создавање услови за ново сообраќајно поврзување со Е-75 преку доизградба на анекс на клучка – финансирано од општина Демир Капија и Центар за Вардарски Плански Регион

Подобрување на квалитетот на живот во населените места во општина Демир Капија – UNDP

Изградба на   два крака од фекална канализација во с.Чифлик – Демир Капија – финансирано од Министерството за животна средина

Унапредување постојниот јавен водоснабдителен систем во село Корешница за изградба на нов резервоар од 200m3

Подобрување на условите за живот преку унапредување на животната средина – финансирано од Биро за рамномерен развој

EU CAN- Europe for citizens

Подобрување на условите за живот преку унапредување на животната средина – финанирано од Амбасада на Република Полска во Скопје

Реконструкција и надградба на дом на култура во Демир Капија – финансирано од буџет на Општина Демир Капија и средства од ИПА грант

Изградба на плоштад на град Демир Капија финансирано од Буџет на Општина Демир Капијасо средства од АФПЗРР

Skip to content