Skip links
Explore
Drag
е-општина

Формулари

Даночна пријава за утврдување на наследство и подарок

Отвори го документот

Даночна пријава за данок на имот

Отвори го документот

Даночна пријава за утврување на данок на промет на недвижности

Отвори го документот

Барање за користење на простор пред деловни простории

Отвори го документот

Барање за поставување на натписи и рекламни табли

Отвори го документот

Барање за поставување на скеле за изградба, доградба или реконструкција

Отвори го документот

Барање за извод од УП

Отвори го документот

Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти

Отвори го документот

Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти

Отвори го документот

Барање за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства

Отвори го документот

Барање за еднократна парична помош

Отвори го документот
Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content