ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на доспеани а неплатени обврски

Се повикауваат сите доверители на доспеани, а неплатени обврски на Општина Демир Капија и сите доверители на единските корисници основани од општина Демир Капија да ги пријават доспеаните а неплатени побарувања со цел спогодбено утврдување на износот на обврските.
јавен повик

пријава јавен повик

Skip to content