ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЛИЦА ЗА ТРЕТИОТ МОДУЛ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЛИЦА ЗА ТРЕТИОТ МОДУЛ

ОД ПРОЕКТОТ ЦЕНЕТ

Во состав на проектот ЦЕНЕТ (Центар за едукација и вмрежување во туризамот) предвидени се 7 бесплатни обуки на локалното население и вклучените во бизнис секторот кои се заинтересирани за едукација во областа на туризмот. Обуките веќе започнаа да се спроведуваат во општина Демир Капија.

Третиот модул (семинар) ќе се одржи од 19/04/2013 до 21/04/2013

Темите на обуките ќе бидат:

  • Развој, управување и организација на регионалната понуда– Проф. Науме Мариноски (обуката се однесува на администарцијата и локални бизниси кој работат за развојот на туризмот)
  • Онлајн продажба на туристички производ –Проф. Цветко Андреески (обуката се однесува на локалното население)

Сите заинтересирани можат да се пријават најкасно до 18.04.2013 во просториите на општина Демир Капија или на Email: cenetdk@gmail.com

Контакт за прашања или  дополнителни  информации:

Моб: 070 315 667; 043 364 104

Email: cenetdk@gmail.com

Skip to content