Composition 2017-2021

Advisory staff 2017-2021

1. Ivana Lazova – President of the Council
2. Blaze Pemov
3. Zhivko Bojchev
4. Gorgi Tanev
5. Maria Andonova Ristova
6. Petar Mojsov
7. Svetomir Milosevic
8. Valentina Krstevska
9. Milica Naceva

Skip to content