Известување за јавен увид

Објавено на: 28.10.2022

Општина Демир Капија отпочнува јавен увид по Нацрт-Локален еколошки акциски план за животна средина ЛЕАП 2022-2027 година.

Јавниот увид ќе трае до 28.11.2022 година до 16 часот.

Јавна расправа ќе се одржи на 14.11.2022 година во 13 часот во просториите на општина Демир Капија.

Се покануваат сите засегнати страни да присустуваат на јавната расправа или да достават коментари по овој Нацрт-Локален еколошки акциски план за животна средина ЛЕАП 2022-2027 година на е-mail:

kontakt@opstinademirkapija.gov.mk

Контакт лице: Анета Ристова.

Јавен увид по Нацрт-Локален еколошки акциски план за животна средина ЛЕАП 2022-2027

Skip to content