Kонтролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за санација на постојни улици, ул. „11 Октомври“,„8ми Март “, „Гоце Делчев“ и „Маршал Тито“ општина Демир Капија, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Skip to content