План за управување со животната средина и социјални работи

Ве известуваме дека на 07.06.2023 год., од страна на Министерството за финансии, објавен е Планот за управување со животната средина и социјалните работи (ПУЖССР) за проектот за реконструкција на ЈЗУ „ЗД Неготино, здравствена станица Демир Капија“ во Демир Капија, на нивната веб – страница (Министерство за финансии), а направен е линк и на веб – страницата на Министерството за здравство.

Консултативниот процес ќе трае 30 дена, во кој период, засегната јавност може да доставува прашања, предлози и забелешки.

Skip to content