Урбанистички проект со план за парцелација на дел од ДУП

Урбанистички проект со план за парцелација на дел од ДУП Демир Капија донесен со одлука од 1985 со технички број 384/83, КО Демир Капија, Општина Демир Капија

 

Skip to content